sábado, 17 de outubro de 2009

«Puppet on (several) strings!»